တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေဘက်င္းၿမိဳ႕မွာ စက္တင္ဘာလ(၁၁)ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈဆိုင္ရာဒုတိယ၀န္ႀကီး ဖူဇီယင္းနဲ႔ ဂ်ပန္စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ေတြ႔ဆံုၿပီး အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕အဓိကကုမၸဏီႀကီးေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္(၂၂၈)ဦးလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾက တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုက်င္းပခဲ့တဲ့အစည္းအေ၀းကို ဂ်ပန္-တ႐ုတ္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔၊ ဂ်ပန္စီးပြားေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ကုန္သြယ္ ေရး ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ   ဂ်ပန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတို႔ကဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။

လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး ကိုဆက္လက္ကာကြယ္ သြားဖို႔နဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုျမွင့္တင္ဖို႔ ဖူဇီယင္းနဲ႔ ဂ်ပန္-တ႐ုတ္စီးပြားေရး ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ႐ႈိဂ်ီမူနီအိုကာ တို႔ကစိတ္အားထက္သန္ေနၾကပါတယ္။ အခု(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ဟာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ေစ်းကြက္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာနဲ႔ (၂)ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္(၄၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ႏွစ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈေတြပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြ ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News