မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မုိးကုတ္ေဒသကုိ ယခုစက္တင္ဘာလကစတင္ကာ ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့တယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက တာဝန္ရွိသူထံကသိရပါတယ္။ အခုေျဖေလ်ာ့မႈကို မုိးကုတ္ႏွစ္ (၈၀၀) ျပည့္ပြဲေတာ္္ေနာက္ပုိင္းမွာ မိုးကုုတ္ေဒသခရီးသြားက႑ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းၿပီး အဆင့္ဆင့္တင္ျပကာ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔နဲ႔ပူးေပါင္းကာ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈကုိ ေျဖေလ်ာ့ေပး ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာလည္း ႏုိင္ငံျခားသားခရီး၀င္ေရာက္မႈေတြ ပုိမုိဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ လာေစဖုိ႔အတြက္ မုိးကုတ္ေဒသအတြင္းရွိ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ကာ ခရီးသြားက႑ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစဖုိ႔ နဲ႔ ခရီးသြားလာမႈေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖုိ႔အတြက္ ေၿဖေလ်ာ့ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ထဲမွာ တည္ရွိတဲ့ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ကေန မိုင္ (၁၂၀)ေက်ာ္ကြာေဝးပါတယ္။ မုိးကုတ္ေဒသကုိ သြားေရာက္မယ့္ ႏုိ္င္ငံျခားခရီးသြားေတြအေနနဲ႔ လုံံၿခဳံေရးကုိအဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေပးထားတဲ့ လမ္းေဟာင္းအတုိင္း ကားလမ္းနဲ႔သာသြားရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ့ ဂုိက္လုပ္ငန္းစဥ္ ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး ဗီဇာသက္တမ္း ရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးၿပီးမွသာ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားေတြအေနနဲ႔ သြားေရာက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားက႑ပုိမုိဖံြ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာေစဖုိ႔အတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေနတာျဖစ္ၿပီး ေဒသအတြင္းရွိ အရင္းျမစ္ေတြတည္တံ့ေစဖုိ႔နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားေတြအတြက္လည္းရာသီပဲြေတာ္ေတြအလုိက္ ပုိမုိစိတ္၀င္စားမႈရွိလာေစဖုိ႔ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားစြာကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News