အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ကြ်မ္းက်င္မႈအတတ္ပညာဖြံျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ေမြး သင္တန္းေက်ာင္း ေပါင္းစပ္သင္ၾကားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မိတ္ဆက္ပြဲကို စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Melia Hotelမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆြစ္ဖြံျဖိဳးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (SDC)နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံရုံးတို႔ရဲ႕ ပ့ံပိုးမႈနဲ႔ Swisscontact က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသင္တန္းကို ရန္ကုန္ျမိဳမွာရိွတဲ့ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ၊ ဘုရားၾကီးမွာရွိတဲ့ စက္မႈလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး သင္တန္း ေက်ာင္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႕မွရိွတဲ့ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံနဲ႔ မိတၳီလာမွာရွိတဲ့ စက္မႈလယ္ယာစိုက္ပိ်ဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္းတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာတာ့ အခ်က္အျပဳတ္ စီမံသူ အလုပ္သင္(၂၂)ဦး၊ လယ္ယာသုံးစက္ပစၥည္း ကြ်မ္းက်င္စက္ျပင္ ဆရာ(၂၇)ဦး စုစုေပါင္းအလုပ္သင္(၄၉)ဦး သင္ၾကားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီအခမ္းအနားကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ၾကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ မိတ္ဖက္ကုမၼဏီ(၁၆)ခု အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(၃၀)ေက်ာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ 

 

 

Related News