ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း CCTV (၂၇၂)လံုးတပ္ဆင္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွာၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကစၿပီး CCTV မ်ားကိုတပ္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။အခုလို CCTV တပ္ဆင္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊ ခိုး၊ဆိုး၊လု၊ႏိႈက္ မ်ားပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေလ်ာ့ပါးသြားၿပီး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ယခင္ကထက္သြားလာရတာလံုျခံဳမႈရွိလာတယ္လို႔ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြကေျပာပါတယ္။CCTV အားလံုးရဲ႕ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးစခန္းကိုေတာ့ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း မွာထားရွိထားၿပီး တာ၀န္က်ရဲေတြကေစာင့္ၾကည့္ ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲ႕ CCTV မ်ားတပ္ဆင္မႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြရရွိမႈနဲ႔ တပ္ဆင္ခဲ့ တာပါ။CCTV ေတြတပ္ဆင္ၿပီးေနာက္မွာ ရပ္ကြက္အတြင္းယခင္ထက္ပိုၿပီးလံုၿခံဳမႈရွိလာေပမယ့္ CCTV ေတြကို ထိန္းသိမ္းမႈအပိုင္း၊ ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းေတြအတြက္ေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနေသးတယ္လို႔ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးကေျပာပါတယ္။

 

 

 

Related News