ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးအားကစားဆပ္ေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္ကာယၾကံ့ခိုင္မႈၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္က မင္းဓမၼလမ္းမွာရိွတဲ့ MCC မွာ က်န္းမာၾက့ံခိုင္ၿပီး ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ လူငယ္ေတြေပၚထြက္လာဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးက်င္းပတဲ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲကို (၂၀၁၇) ခုႏွစ္က စတင္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုႏွစ္က ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲကို အငယ္တန္းနဲ႔ အႀကီးတန္းဆိုၿပီး ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစား (၂) မ်ိဳးနဲ႔ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အငယ္တန္းၿပိဳင္ပြဲ အျဖစ္ အရပ္ ၅ေပ ၃လက္မေအာက္ၿပိဳင္ပြဲကို ၿပိဳင္ပြဲဲ၀င္ (၁၉)ဦးနဲ႔ အႀကီးတန္းၿပိဳင္ပြဲျဖစ္တဲ့ အရပ္ ၅ေပ ၃လက္မ အထက္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ (၁၁)ဦး စုစုေပါင္းၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အေယာက္ (၃၀)၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။

ျပိဳင္ပြဲမွာ တစ္ဦးခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ကိုယ္ဟန္ (၇) မ်ိဳးတို႔နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အေယာက္ (၃၀) ထဲက ဆန္ကာတင္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲကိုက်င္းပခဲ့ရာ အငယ္တန္းနဲ႔အႀကီးတန္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ပထမဆုကို (၄) သိန္း၊ ဒုတိယဆုကို (၃) သိန္း နဲ႔ တတိယဆုကို (၂) သိန္းစီခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။အခုက်င္းပခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲမွာ အငယ္တန္းနဲ႔ အႀကီးတန္းၿပိဳင္ပြဲကေန ပထမဆုရရိွတဲ့သူေတြက ႏုိ၀င္ဘာလမွာ က်င္းပမယ့္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးကိုယ္ကာယၾကံ့ခိုင္မႈၿပိဳင္ပြဲကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးကိုယ္စား ျပဳအျဖစ္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News