တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီလင္းျပည္နယ္အေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွာ စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳဖို႔ ကာဗြန္ဖိုင္ဘာနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ကမၻာ့ပထမဦးဆံုးၿမိဳ႕ျပ ရထားလမ္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို စက္တင္ဘာလ(၇)ရက္ကစတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ဥာဏပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ မႈအခြင့္အလမ္းေတြကိုပံုေဖာ္ခဲ့ၿပီး တစ္နာရီ(၈၀)ကီလိုမီတာႏႈန္းနဲ႔ ခရီးသည္(၃၆၈)ဦးတင္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ယာဥ္ကိုတီထြင္ႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။  အဲဒီယာဥ္ကိုကာဗြန္ဖိုင္ဘာနဲ႔ျပဳလုပ္ရတာဟာ အေလးခ်ိန္ေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကာဗြန္ဖိုင္ဘာယာဥ္ကိုအသံုးျပဳတာက အက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္တယ္လို႔ ခ်န္ခ်င္မီးရထားယာဥ္ကုမၸဏီက ဒုတိယ အင္ဂ်င္နီယာ၀န္ဂူဂ်ဴက ေျပာပါတယ္။

ကာဗြန္ဖိုင္ဘာပစၥည္းေတြက အက်ိဳးမ်ားစြာ႐ွိၿပီး အေရးပါဆံုး(၁)ခုက အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ ခ်ေပးႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကာဗြန္ဖိုင္ဘာဟာယာဥ္တစ္ခုလံုးရဲ႕အေလးခ်ိန္ကို(၃၀)ရာခိုင္နႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းေစမွာျဖစ္သလို ခရီးသည္ေတြပိုမိုတင္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကာဗြန္ဖိုင္ဘာကသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရး၊ ဆူညံသံေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ စြမ္းအင္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ အပူခ်ိန္ကိုလည္းထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကာဗြန္ဖိုင္ဘာနဲ႔ျပဳ လုပ္ထားတဲ့ အဲဒီယာဥ္ကို (၂)မိနစ္သာအားသြင္းၿပီး (၁၀)ကီလိုမီတာအကြာအေ၀းထိသြားႏိုင္တဲ့အားသြင္းစနစ္လည္းပါ႐ွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News