ဇူလိုင္လကစတင္ၿပီး ကမာရြတ္ TTC နဲ႔ ရန္ကင္း TTC ေက်ာင္းေတြမွာ YRTA School Bus စနစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေျပးဆြဲေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ႔က်င့္ေရး အထက္တန္းေက်ာင္း ကမာရြတ္TTCမွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ က စတင္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အမ်ားပိုင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ ရဲ႔ စီမံခ်က္နဲ႔ YRTA School Bus ေတြ ေၿပးဆြဲေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ကမာရြတ္TTC အတြက္ YRTA School Bus(၂၉)စီး၊ ရန္ကင္းTTC အတြက္ YRTA School Bus (၂၇)စီး၊ အရံ(၄)စီး စုစုေပါင္းအစီး(၆၀) နဲ႔ေၿပးဆြဲေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ YRTA School Bus တိုင္း မွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြကိုတာ၀န္ယူၾကည့္ရႈေပးဖို႔ ယာဥ္မယ္တစ္ေယာက္စီလဲ ထားရွိေပးထားပါတယ္။

TTCေက်ာင္းအတြက္ ေၿပးဆြဲေပးေနတဲ႔ YRTA School Bus ေတြကိုေတာ့ တစ္ၿမိဳ႔နယ္(၃)စီးခန့္ ေၿပးဆြဲေပးဖို့ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယာဥ္စီးခ လစဥ္ေၾကးကို ၃ေသာင္းခြဲ မွ ၆ေသာင္းခြဲ အထိၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ သတ္မွတ္ေပးထားတယ္ လို႔လဲ သိရပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ ဒီYRTA School Bus ေတြမွာ ေက်ာင္းသားမိဘေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးထားတဲ႔ School Bus Application ပါထားရွိေပးထားတဲ့အတြက္ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ ေက်ာင္းသြား၊ ေက်ာင္းၿပန္ သြားလာေရးကို ပါ ေစာင္႔ၾကည့္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကမာရြတ္TTCေက်ာင္းေတြမွာ YRTA School Bus စတင္ေၿပးဆြဲေပးတဲ႔ ဇူလိုင္မွစၿပီး အခု စက္တင္ဘာလ အထိ  ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ အေယာက္(၅၀၀)ခန္႕ က လိုက္ပါစီးနင္းေနတာၿဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News