စကၤာပူနိုင္ငံ Singapore International Foundation (SIF) ၊ Singapore Health Services (Sing health )နဲ႔ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီး တို႔ပူးေပါင္းျပီး ျပဳလုပ္တဲ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈမွ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံကိန္းကို ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံမွာရိွတဲ့ေဆးရံုေတြမွာ ေဆးကုသမႈခံယူေနတဲ့လူနာအမ်ားစုက ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၊အထပ္ျမင့္ေတြကေန ျပဳတ္က်မႈ၊လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ထိခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရိွသူမ်ားျပားလာတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးမွာ လက္ရိွထိခိုက္ဒဏ္ရာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဆးကုသမႈခံယူတဲ့ လူနာေတြက ေန႔စဥ္ပွ်မ္းမွ် အေယာက္(၃၀)ရိွျပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာကုသမႈဌာနမွာေတာ့ ေန႔စဥ္ ပွ်မ္းမွ် လူဦးေရ (၂၀၀)ကို ကုသမႈခံယူေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္တဲ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈမွ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံကိန္းကို (၃)ႏွစ္ၾကာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈပညာရွင္ေတြက လူနာေတြကို ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး အကဲျဖတ္မႈ၊ေဆးကုသမႈအပိုင္းေတြမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚကုသနည္းစနစ္ေတြ၊ လက္ေတြ႔သင္ၾကားျပသမႈေတြပါ၀င္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီစီမံကိန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနတဲ့ပညာရွင္ (၁၈၀)ခန္႕ကုိသင္တန္းပို႕ခ်ေပးမွာျဖစ္ျပီး (၃)ႏွစ္တာ ကာလမွာ လူနာဦးေရ (၃)ေသာင္း၀န္းက်င္ကိို အက်ိဳးျပဳနိုင္မယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းမွာ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သန္စြမ္းေရး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံု၊ ရန္ကုန္အရိုးအထူးကုေဆးရံု၊ မႏၱေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံု၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)နဲ႕ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ရန္ကုန္တို႕ပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News