ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊အေရွ႔ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ား အစည္းအရံုးႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ တို႕က ပူးေပါင္းက်င္းပတဲ့ ဒုတိယအၾကိ္မ္ေျမာက္ Asean  Student Mobility Forum ေက်ာင္းသားေရႊ႔ေျပာင္းဖလွယ္မႈ အစီအစဥ္ႏွီးေႏွာစံုညီပြဲကို   ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမမွာ ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္မွ (၂၉)ရက္အထိ ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အာဆီယံအတြင္းမွာရိွတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက မိမိတို႔ရဲ႕ ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳေတြအျပင္ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္း၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအခ်င္းခ်င္း အေတြ႕အၾကံဳေတြကိုဖလွယ္နိုင္ေစရန္ စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ ့က်င္းပခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရိွမွာေတာ့ Share Scholarship အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၄၈) ဦး ကိ္ု တျခား အာဆီယံနိုင္ငံေတြမွာ  ပညာသင္ၾကားရန္ေစလႊတ္နိုင္ခဲ့ျပီး အာဆီယံႏိုင္ငံေတြ မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၇) ဦးကလည္း ျမန္မာနိုင္ငံက တကၠသိုလ္ (၃)ခုမွာ ပညာသင္ၾကားလွ်က္ ရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။ျဖိဳးလဲ့ရည္၀င္းကေပးပို႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News