၁၉၃၄ခုႏွစ္ေလာက္ကရိုက္ကူးျပသခဲ႔တဲ႔ ျမဂႏိုင္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို UNESCO ကမာၻ႕ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မွတ္တမ္း ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔တဲ႔ ကိုဥကၠာ (Save Myanmar Film) နဲ႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းမွာ ဂုဏ္ထူးရရွိသူမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးက ၾသဂုတ္လ( ၂၅)ရက္မွာ  ဂုဏ္ျပဳပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ Save Myanmar Film အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာ႔ရုပ္ရွင္ေခတ္ဦးကာလက ျမဂႏုိုင္ အသံတိတ္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားရဲ႕ မူလဖလင္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျပီး ကမာၻ႕ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မွတ္တမ္း ၀င္ႏိုင္ဖို႔ၾကိဳးပမ္းခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာမွာ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားၾကီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို ရွာေဖြရာမွာ အခက္အခဲတစ္ခ်ိဳ႕ရွိခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးမွ အခုလုိျမန္မာ႔ေခတ္ေဟာင္းရုပ္ရွင္ကိုကမာၻ႕ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မွတ္တမ္း၀င္ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းခဲ႔တဲ႔ ကိုဥကၠာ (Save Myanmar Film)ကို ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး အလႊာအသီးသီးရဲ႕ သားသမီးေတြထဲက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းမွာ ဂုဏ္ထူးရရွိသူေတြကို လည္းဂုဏ္ျပဳဆုေတြခ်ီးျမွင္႔ေပးခဲ႔ပါတယ္။ဒီလိုဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင္႔ရာမွာ (၄)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္တစ္ဦး၊ (၂)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ႏွစ္ဦး၊ (၁)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၃)ဦး စုစုေပါင္း ဂုဏ္ထူးရွင္(၆)ဦးတို႔ကို ခ်ီး့ျမွင္႔ေပးခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News