အေမရိကန္အာဏာရ “ရီပတ္ဘလစ္ကန္”ပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး (၂၀၀၈)ခုႏွစ္အေမရိကန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ဂၽြန္မက္ကိန္းေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔သူ႔ရ
ဲ႕မိသားစုက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ဗီယက္နမ္စစ္ျပန္(၁)ဦးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ (၆)ႀကိမ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့အျပင္ သမၼတအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ဖူးတဲ့ “ဂၽြန္မက္ကိန္း”ဟာ ၾသဂုတ္လ(၂၅)ရက္က “အရီဇိုးနား”ျပည္နယ္မွာေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕မိသားစုက သ တင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေသဆံုးခဲ့ခ်ိန္မွာ အသက္(၈၁)ႏွစ္႐ွိေနတဲ့“ဂၽြန္မက္ကိန္း”ဟာ ဦးေႏွာက္အႀကိတ္ေယာင္ေနတယ္လို႔ ေတြ႔ ႐ွိခဲ့တာေၾကာင့္ ကုသမႈခံေနရတာပါ။ ၾသဂုတ္လ(၂၄)ရက္မွာ ကုသမႈကိုရပ္ဆိုင္းေတာ့မယ္လို႔ မက္ကိန္းကဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕မိသားစုက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕႐ုပ္အေလာင္းကို “ေမရီလန္း”ျပည္နယ္၊ “အန္နာပိုလစ္စ္”ၿမိဳ႕မွာ ျမဳပ္ႏွံသြားမယ္လို႔ လည္းသိရပါတယ္။ စ်ာပနအခမ္းအနားမွာေတာ့ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း “ေဂ်ာ့ ဒဗလ်ဴဘု႐ွ္”နဲ႔ “ဘားရက္ အိုဘားမား”တို႔က သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာသြားမယ္လို႔ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။ သူက “အရီဇိုးနား”ျပည္နယ္ရဲ႕ဆီးနိတ္လႊတ္ ေတာ္အမတ္အေနနဲ႔ (၆)ႀကိမ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး (၂၀၀၈)ခုႏွစ္အေမရိကန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ “ရီပတ္ဘလင္ကန္”ပါတီကိုယ္ စားျပဳၿပီး သမၼတေလာင္းအေနနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(၂)ဦးရဲ႕မ်ိဳးဆက္ျဖစ္တဲ့မက္ကိန္းက ဗီယက္ နမ္စစ္ပြဲကာလမွာ ေလယာဥ္မွဴး(၁)ဦးအေနနဲ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ေလယာဥ္ပစ္ခ်ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ စစ္အက်ဥ္းသားအ ျဖစ္ (၅)ႏွစ္ေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံစံုစနစ္က်င့္သံုးေရးကို တိုက္တြန္းခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News