(၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ အိုင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ရဲ႕နယ္ေျမေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပန္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ေပမဲ့ ဆီးရီးယားနဲ႔အီရတ္ႏိုင္ငံတို႔မွာ အဖြဲ႔၀င္(၂)ေသာင္းေက်ာ္႐ွိေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အိုင္အက္စ္လို႔သူတို႔ကိုယ္သူတို႔သတ္မွတ္ၾကတဲ့ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ကို ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက အီရတ္ႏိုင္ငံကတိုက္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ထဲကို ႏုိင္ငံျခားသားေတြအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာတာေတြရပ္တန္႔ခဲ့ေပမဲ့ ဆီးရီးယားနဲ႔အီရတ္ႏိုင္ငံတို႔ မွာ အိုင္အက္စ္အဖြဲ႔၀င္(၂)ေသာင္းနဲ႔(၃)ေသာင္းၾကား႐ွိေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္မွာထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့အဲဒီအစီရင္ခံစာအရ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံမွာ အိုင္အက္စ္အဖြဲ႔၀င္(၃၀၀၀)ေက်ာ္ ႐ွိေနၿပီး အိုင္အက္စ္ေတြရဲ႕လႈပ္႐ွားမႈအမ်ားစုက အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ႐ွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဆီးရီးယားနဲ႔အီရတ္မွာေတာ့ စုစုေပါင္းအိုင္အက္စ္အဖြဲ႔၀င္(၂)ေသာင္းေက်ာ္႐ွိေနၿပီး ဆီးရီးယားမွာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ အီရတ္မွာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္႐ွိတယ္ လို႔သိရပါတယ္။ ကုလသမဂၢပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ဟာ အိုင္အက္စ္နဲ႔ အယ္ေကးဒါးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕လႈပ္႐ွားမႈေတြကို ေစာင့္ ၾကည့္ၿပီး ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို (၆)လတစ္ႀကိမ္အစီရင္ခံရတဲ့ အမွီအခိုကင္းတဲ့အဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အိုင္အက္စ္ေတြက ဆီးရီးယားႏုိင္ငံထဲက ရက္ကာၿမိဳ႕ကို (၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေပမဲ့ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ ေတာ့ ရက္ကာၿမိဳ႕အပါအ၀င္ သူတို႔ရဲ႕ပိုင္နက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လက္လႊတ္ခဲ့ရပါတယ္။

 

 

 

Related News