ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနကဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒဂံုတကၠသိုလ္ မိုးလံုေလလံုအားကစားခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို လူငယ္ေတြအမ်ားဆံုးရွိတဲ႔ ဒဂံုတကၠသိုလ္ကိုေရြးခ်ယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲမွာေတာ့ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးအေနနဲ႔ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဗဟုသုတေတြအျပင္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့သားဆက္ျခားနည္းေတြကိုလည္း ေဟာေျပာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ သိသင့္တဲ့ က်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲေတြကို ထည့္သြင္းေဟာေျပာေပးတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတေတြရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္လည္းအခုလိုေဟာေျပာပြဲ ေတြျပဳလုပ္ေပးေစလိုတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ဒဂံုတကၠသိုလ္မွာျပဳလုပ္တာ ပထမဆုးံအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး က်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲအျပင္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News