၂၀၁၈ ခုႏွစ္ လူငယ္ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ မႏၱေလးတကၠသိုလ္မွာ ႀသဂုတ္လ (၁၁)ရက္မွ စတင္က်င္းပေနတာ ျဖစ္ၿပီး လူငယ္ေတြ စိတ္၀င္တစားလာေရာက္ေလ့လာေနၾကပါတယ္။ လူငယ္ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္(မႏၱေလး)ကို ျမန္မာလူငယ္ေတြရဲ႕ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာနဲ႔ က်င့္၀တ္တန္ဖိုးအပါအ၀င္ ဗလငါးတန္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အနာဂတ္လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းကို လူငယ္ေတြရဲ့ အေတြးအျမင္ေကာင္းေတြ၊ အရည္အေသြးေကာင္းေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္က်င္းပတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီပြဲေတာ္မွာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္ အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူငယ္ေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္က်င္းပေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယခုက်င္းပေနတဲ့ လူငယ္ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္(မႏၱေလး)မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူလူငယ္ေတြရဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲအျပင္ အႏုပညာဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ၊ အားကစားဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ၊ စာေပဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ၊ နည္းပညာဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈေတြကို ထည္႔သြင္းက်င္းပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုလူငယ္ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ေတြ က်င္းပေပးတာဟာ လူငယ္ေတြကို စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိၿပီး ဗဟုသုတေတြရရွိေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ လာေရာက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက ေျပာပါတယ္။ယခုက်င္းပေနတဲ့ လူငယ္ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ကို ႀသဂုတ္လ(၁၁)ရက္မွ (၁၃) ရက္အထိ ၃ ရက္ ၾကာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပြဲေတာ္မွာစာအုပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာျပခန္းမ်ား၊ လက္မႈပစၥည္းျပခန္းမ်ားနဲ႔ အျခားျပခန္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ျပသထားၿပီး နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီအထိက်င္းပသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News