တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ ပတ္အကုန္က မိုးႀကီးခဲ့တာေၾကာင့္ အပ်က္အစီးေတြမ်ားေနၿပီး လူ(၂)သိန္းေက်ာ္လည္း ထိခိုက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ ရက္အေတာ္ၾကာမိုးႀကီးတာေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈေတြျဖစ္ေနၿပီး လူ(၂၂၀၀၀၀)ေက်ာ္ကိုထိခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြက ဇြန္လ(၂၅)ရက္မွာေျပာခဲ့ပါတယ္။

ယူနန္ျပည္နယ္မွာ ဇြန္လ(၂၂)ရက္မွ ဇြန္လ(၂၅)ရက္အထိမိုးႀကီးခဲ့ ၿပီး ၀မ္႐ွန္ေက်ာင္းနဲ႔ ေျမာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြက လူ(၉၈၀၀၀)ေလာက္ထိခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြကအ တည္ျပဳပါတယ္။ ေရႀကီးေနတာေၾကာင့္ လူ(၁၃၁)ဦးကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးထားရၿပီး လယ္ယာေျမဟတ္တာ(၃၈၈၀)ေက်ာ္နဲ႔ အိမ္ေျခ (၂၀၀)နီးပါးပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္လ(၂၀)ရက္ကေန ဇြန္လ(၂၅)ရက္အထိ ကြမ္႐ွီေက်ာင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ မိုးႀကီးခဲ့ တာေၾကာင့္ လူ(၁၂၄၀၀၀)ေက်ာ္ကိုထိခိုက္ေစခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္လူ(၂၀၀၀)နီးပါးကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းဖို႔ အာဏာ ပိုင္ေတြကတိုက္တြန္း ထားသလို ေရႀကီးတာေၾကာင့္ လယ္ယာေျမဟတ္တာ(၅၆၃၀)နဲ႔ အိမ္ေျခ(၁၀၀၀)ေလာက္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။

ကြမ္႐ွီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ ဇြန္လ(၂၆)ရက္အထိမိုးဆက္ႀကီးမယ္လို႔ ေဒသမိုးေလ၀သဌာနက ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဂီြက်ိဳးျပည္နယ္မွာ မိုးႀကီးတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြရဲ႕အိမ္ေတြနစ္ျမဳပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေနရၿပီး စီခြ်မ္းႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္မွာ (၁)နာရီ ေက်ာ္ၾကာမိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းက်ခဲ့တာေၾကာင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္(၅၈)ခုအခ်ိန္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး ေနာက္ထပ္ခရီးစဥ္(၇)ခုဖ်က္သိမ္းခဲ့ရပါ တယ္။ 

 

 

 

 

 

 

Related News