ေပ၊ပုရပိုက္ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ကို (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း  အမ်ားျပည္သူရဲ႕ လွဴဒါန္းမႈေတြပိုမိုမ်ားျပားလာတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ရန္ကုန္အေနနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႈေတြ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

ေပပုရပိုက္ေတြကို  ေအာက္ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီးဘားနပ္ဒ္ စုေဆာင္းထားတဲ့ ေပ၊ပုရပိုက္ေတြနဲ႔ စတင္ကာ (၁၉၅၂)ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္(ရန္ကုန္) စတင္တည္ေထာင္စဥ္က လႊဲေျပာင္းထိန္းသိမ္းေစခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒီေပ၊ပုရပိုက္ေတြကိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာရွိတဲ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ အမ်ားျပည္သူမ်ားရဲ႕ လွဴဒါန္းမႈေတြေၾကာင့္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ေပ အထုပ္ (၅၀၀)နဲ႔ ပုရပိုက္(၂၈)ဆူကိုလည္း လွဴဒါန္းခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္ရန္ကုန္မွာ ေပ အထုပ္(၇၁၂၄)ထုပ္ရွိၿပီး ပုရပိုက္(၂၀၀၈)ဆူအထိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ၿပီလုိ႔သိရပါတယ္။

မ်ားျပားလာတဲ့ ေပေတြကိုေတာ့ ပ်က္စီး၊ယိုယြင္းမႈမရွိေအာင္ ဖုန္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္တာေတြ၊ ေပစည္းၾကိဳးအသစ္ျပန္လဲရတာေတြ၊က်ိဳးပဲ့တဲ့ေပေတြကို ဆက္တာေတြ ပိုးမႊားအႏၱရယ္ေတြအတြက္ စပါးလင္ဆီသုတ္ရတာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ပုရပိုက္ေတြကိုေတာ့ ေပါက္ျပဲမႈေတြအတြက္ မိုင္းကိုင္စကၠဴေတြနဲ႔ ျပန္ဖာေထးျပီး မုိင္းကုိင္စကၠဴေတြနဲ႔ ထုတ္ကာသိမ္းဆည္းထားရတာေတြလည္းရွိတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေပပုရပိုက္ေတြကို စိုထိုင္းစအတြက္ သတ္မွတ္အပူခ်ိန္ေတြနဲ႔ထားရွိရသလို ပိုးမႊားအႏၱရယ္ေတြအတြက္လည္းပရုပ္လံုးမ်ားထားရွိထားရတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိုက္(ရန္ကုန္)မွာ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ေပ၊ပုရပိုက္ေတြကို သုေတသနျပဳလုပ္ေနတဲ့ သုေတသီေတြေလ့လာခြင့္ရေအာင္ခြင့္ျပဳေပးထားျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေပ၊ပုရပိုက္ေတြကို  Digital Format အေနနဲ႔ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ေအာင္သာစီစဥ္ေပးသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ေပ၊ပုရပိုက္ေတြကို ကိုယ္ပိုင္ ထိန္းသိမ္းစုေဆာင္းထားသူမ်ား၊သိမ္းဆည္းထားတဲ့ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားအေနနဲ႔ အမွတ္ (၈၅)၊သီရိမဂၤလာလမ္းသြယ္၊ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္(ရန္ကုန္)ကို ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News