၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္အေရာက္မွာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးအေနနဲ႔ တစ္ရက္ကို  ခရီးသြားတစ္သန္းဟာ တစ္ျမိဳ႔ကေန တစ္ျမိဳ႕ကုိ ခရီးသြားလာၾကမယ္လုိ႔ ေမလ၁၅ရက္က ေနျပည္ေတာ္ မွာရွိတဲ႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏  ဒုတိယတစ္နွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေတြကို  ရွင္းလင္းစဥ္ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားပါတယ္။၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္အေရာက္မွာ တစ္ရက္လွ်င္ ခရီးသြားတစ္သန္းနဲ႔အတူ ကုန္စည္တန္၃သန္းေက်ာ္ ကုိလဲ ေန႔စဥ္ပုိ႕ေဆာင္ေနရမယ္လုိ႕ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။

အဲဒီခရီးသြားတစ္သန္းနဲ႔ ကုန္စည္တန္၃သန္း ေက်ာ္ရဲ႕၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ကုန္းလမ္းနဲ႔ သြားလာၾကမွာ ျဖစ္လို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေတြကုိသာ အသုံးျပဳၾကမယ္လုိ႕ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္း ကေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ၂၀၁၄ခုနွစ္က JICAရဲ႕ေကာက္ယူခဲ႔တဲ႔ စစ္တမ္းေတြအရ တစ္နုိင္ငံလုံးအေနျဖင္႕ တစ္ရက္လွ်င္ ခရီးသည္၃သိန္းဟာ တစ္ျမိဳ႕ကေနတစ္ျမိဳ႕ကုိ သြားလာေနျပီး ကုန္စည္တန္ခ်ိန္ ၉သိန္းေက်ာ္ဟာ ေန႔စဥ္ ပုိ႕ေဆာင္ေပးေန တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ အဲဒီလုိသြားလာေနတဲ႔ ခရီးသည္၃သိန္း အနက္ ၈၁ရာခုိင္နႈန္းဟာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းကုိ အသုံးျပဳေနျပီးက်န္၁၉ရာခုိင္နႈန္းဟာ မီးရထားလမ္း၊ ေရလမ္းနဲ႔ ေလေၾကာင္းလမ္းေတြကုိအသုံးျပဳေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News