ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ တစ္ဖက္ဘဂၤလာေဒရွ္႕နုိင္ငံကုိ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကုိပထမဆုံးစတင္လက္ခံမယ့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္း ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲမွာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီၿပီလို႕ သိရပါတယ္။ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံကေနျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမယ့္သူ ေတြကုိနွစ္နုိင္ငံနယ္စပ္ျဖစ္တဲ႔ ေတာင္ျပိဳ လက္၀ဲ ျမိဳ႕ မွာရွိတဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကေန ပထမဆုံးလက္ခံမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံဖက္ကုိ ဇန္န၀ါရီလ၁၅ရက္နဲ႔ ၁၆ရက္ေတြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ နွစ္နုိင္ငံပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ (၅၀၀) ဦးနဲ႔ အစၥလာမ္ ဘာသာ ၀င္(၇၅၀)ဦးအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း(၁၂၅၀)ဦးရဲ႕အမည္စာရင္းကုိ ပထမဆုံးအသုတ္အျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံဖုိ႔ ေပးပုိ႕ခဲ႔ေပမယ့္လက္ရွိအခ်ိန္အထိျပန္လာမယ့္ရက္ကုိ သတ္မွတ္နုိင္ျခင္းမရွိ ေသးဘူးလုိ႔သိရပါတယ္။

အဲဒီ ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းကုိ နွစ္နုိင္ငံ သေဘာတူညီမႈေတြအရ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ရက္ထဲက အျပီးတည္ေဆာက္ခဲ႔ျပီး အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထား ခဲ႔တယ္လုိေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းတာ၀န္ခံကေျပာပါတယ္။ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲျပန္လည္ လက္ခံေရးစခန္းမွာ ပထမဆုံးအသုတ္အျဖစ္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမယ့္ (၁၂၅၀)ဦးကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကေပးပုိ႕ထားတဲ႔သူေတြ အမွန္တကယ္ ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးဖုိ႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႔ျပည္သူအင္အား၀န္ၾကီးဌာန ရုံးတစ္ခု ကုိဖြင္႕လွစ္ ထားပါတယ္။

အဲဒီရုံးမွာ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူေတြအတြက္ မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳတာေတြ၊သက္ေသခံအေထာက္အထား ထုတ္ေပးတာေတြ ၊ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း ရယူတာေတြ၊ လက္ေဗြရာနဲ႔မ်က္စိစကန္မ္ ရယူတာေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ၿပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနကအတည္ျပဳ ျပီးတဲ႔သူေတြကုိ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရး၀န္ၾကီးဌာနကအမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးလွ်င္ ေစာင္တစ္ထည္၊ လုံခ်ည္၊ တီရွပ္နဲ႔ဆပ္ျပာတုိ႕ကုိေထာက္ပံ႕ေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး လူဦေရ(၁၀၀၀)အတြက္ အသင့္ျပင္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ၀န္ၾကီးဌာနကလည္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူေတြထဲမွာ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္း သူေတြ ပါ၀င္လာပါက ကုသေပးဖုိ႔အတြက္ေဆးခန္းေတြလည္း တည္ေဆာက္ေပးထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲျပန္လည္ လက္ခံေရးစခန္းကေန စစ္ေဆးအတည္ျပဳျပီးတဲ႔သူေတြကုိ စခန္းမွာယာယီ လက္ခံထားကာ ေနာက္တစ္ရက္မွာ တပ္မေတာ္မွစီစဥ္ေပးထားတဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ လွဖုိးေခါင္ ယာယီလက္ခံေရးစခန္းကုိ ပုိ႔ေဆာင္မွာျဖစ္ျပီး အဲဒီမွတစ္ဆင့္ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာမဲ႔ သူေတြကုိ ထားရွိမယ့္သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာေတြကုိ ပုိ႔ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News