ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသားဓာတ္ပံုဆရာLukas Birkစုေဆာင္းစီစဥ္တဲ့  ျမန္မာ့ဓာတ္ပံုဆရာမ်ား ဓာတ္ပံုျပပြဲမွာ လူငယ္မ်ားလာေရာက္ေလ့လာမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသားဓာတ္ပံုဆရာLukas Birkစုေဆာင္းစီစဥ္တဲ့ ျမန္မာ့ဓာတ္ပံုဆရာမ်ား ဓာတ္ပံုျပပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈)ရက္ကေန မတ္လ(၁၁)ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ၀န္ၾကီးမ်ားရံုးမွာ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပြဲကို၀န္ၾကီးမ်ားမွာရံုးမွာျပသခဲ့တာေၾကာင့္လူငယ္ေတြ စိတ္၀င္စားမႈရွိခဲ့ၿပီး တက္ၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္း သား၊ေက်ာင္းသူေတြပါလာေရာက္ေလ့လာၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ပြဲအတြင္း ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးသူေတြမ်ားျပား တာေၾကာင့္ အႏုပညာကို ခံစားလုိသူေတြအတြက္ အေနွာက္အယွက္ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ပြဲတာ၀န္ ခံကေျပာပါတယ္။စုေဆာင္းစီစဥ္သူ ဓာတ္ပံုဆရာက ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေရာင္း၀ယ္သူေတြထံက သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ နဲ႔ ဓာတ္ပံုစတူဒီယိုမ်ားမွ ဓာတ္ပံု (၁၀၀၀)ခန္႔ကို၀ယ္ယူ စုေဆာင္းခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီဓာတ္ပံုေတြထဲက စတူဒီယိုမ်ားမွာ ရိုုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အေပ်ာ္တမ္းပုဂၢလိက ဓာတ္ပံုမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းေၾကာ္ျငာသံုးဓာတ္ပံုမ်ားပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲ့ဒီထဲကမွ ဓာတ္ပံုေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္ကိုျပပြဲမွာ ျပသခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဒီျပပြဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဓါတ္ပုံလုပ္ငန္း ေရာက္ရွိလာျပီး ဓါတ္ပုံလုပ္ငန္းကို စီးပြားျဖစ္ စတင္လုပ္ကိုင္တဲ့ သူေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေတြ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေခတ္အလိုက္ အသုးံျပဳခဲ႔ၾကတဲ့ ဓါတ္ပုံပညာေတြကိုလည္း ျပသေပးထားခဲ့တာပါ။ ဒီဓာတ္ပံုျပပြဲနဲ႔အတူ ျမန္မာဓာတ္ပံုဆရာမ်ားစာအုပ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ကာေရာင္းခ် ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News