ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ ဒါးမတ္စကပ္ၿမိဳ႕ အေ႐ွ႔ဘက္႐ွိ ဂိုတာမွာေျခကုတ္ယူထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြကို ဆီးရီးယားစစ္တပ္ေတြက တိုက္ခိုက္ေနစဥ္မွာသတင္းယူေနတဲ့   သတင္းေထာက္(၁) ေယာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။ သတင္းေထာက္ ေဆးရိဒ္မိုတာ ဘာေဟေဒးရိမွာ အၾကမ္းဖက္သမား ေတြ႐ွိတဲ့ ကာဖာဗက္နာေဒသမွာ သတင္းယူခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီမွာအၾကမ္းဖက္သမားေတြ ပစ္ခတ္ေန တာေၾကာင့္ သူဟာဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အာရပ္႐ုပ္သံလိုင္း ျဖစ္တဲ့ အယ္လမ္းရဲ႕ကင္မရာသမားတစ္ဦးဟာလည္း ဆီးရီးယားစစ္တပ္ရဲ႕တိုက္ခိုက္မႈကို ႐ိုက္ကူး ေနစဥ္ ေသဆံုးသြားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရာဇင္ကာဟလ္ဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ေဖါက္ခြဲမႈ ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဆီးရီးယား႐ွိ ကုလသမဂ္ၢလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထား ေရးၫွိႏိႈင္းေရး႐ံုးက ေျပာခြင့္ရသူက ဂိုတာၿမိဳ႕အေ႐ွ႔ပိုင္းမွာ ေပါက္ကြဲမႈေတြေၾကာင့္ လူေပါင္း (၅၀၀၀၀)မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကရတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ စစ္ေသြးၾကြေတြ ေျခကုတ္ယူထားတဲ့ ဂိုတာၿမိဳ႕အေ႐ွ႕ပိုင္းမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ကေလးေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ေတြ အေရးတႀကီး လိုအပ္တယ္လို႔ ကုလသမဂ္ၢ ကေလးမ်ားရံပံုေငြအဖြဲ႕ (UNICEFၤ) အႀကီးအကဲကေျပာတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News