(၁၃၀၀) ျပည့္ႏွစ္ အေရးေတာ္ပံု ကာလအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ၾကတဲ့ မႏၱေလး အာဇာနည္ (၁၇) ဦးကိုရည္စူးၿပီး(၇၉)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ဂုဏ္ျပဳ အခမ္းအနားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ အာဇာနည္(၁၇)ဦးဗိမာန္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအခမ္းအနားမွာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြကို သကၤန္းနဲ႔လွဴ ဖြယ္ပစ္ၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴၿပီး ေရစက္ခ်အမွ်ေပးေ၀ျခင္း၊ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္ျခင္း၊ လြမ္းသူပန္းေခြခ် ၿပီး အာဇာနည္ (၁၇)ဦးကို အေလးျပဳျခင္းနဲ႔ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားထံမွ ၾသ၀ါဒခံယူျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 
(၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပံုမွာ မႏၱေလးကရဟန္း(၇)ပါးနဲ႔ လူ (၁၀)ဦးစုစုေပါင္း အာဇာနည္ (၁၇)ဦး က်ဆံုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ (၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပံု မႏၱေလးအာဇာနည္ (၁၇) ဦး (၇၉) ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကိုအသင္းအဖြဲ႔(၂၀)၀န္းက်င္က လာေရာက္လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ျခင္းနဲ႔ ဂါရ၀ျပဳျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။အခုမႏၱေလးမွာရွိတဲ့ (၁၃၀၀)ျပည့္အေရးေတာ္ပံုအာဇာနည္(၁၇)ဦးဗိမာန္မွာအမွတ္တရမွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုျပခန္းျဖစ္ေျမာက္ဖို႔နဲ႔ ဗိမာန္ကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ေတြ ကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News