(၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြက္ စာရင္း၀င္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ (၈)ရက္ကစတင္ၿပီး အကဲျဖတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၿပီလို႔သိရပါတယ္။ ခိုင္ကညာသြယ္က တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။
 
(၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြက္ စာရင္း၀င္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား (၅၃)ကားရွိေနၿပီး  ဒီဇာတ္ကားေတြကို ဇန္န၀ါရီလ (၈)ရက္ကစတင္ၿပီး တစ္ေန႔ကို ရုပ္ရွင္(၂)ကားႏႈန္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး၀င္း အတြင္းရွိ ႐ုပ္ရွင္ရံုမွာ ပထမအဆင့္စတင္စိစစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစိစစ္ႏုိင္ဖို႔ အလႊာအသီးသီးက အႏုပညာရွင္(၃၀)ဦးက သက္ဆုိင္ရာအလႊာအလိုက္ စိစစ္အကဲျဖတ္ေနတာျဖစ္ၿပီး စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔မွာ ပါ၀င္တဲ့ အလႊာအသီးသီးမွတစ္ဦးစီကေတာ့ ဆုမ်ားအားလံုးအတြက္ အကဲျဖတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ႏုိင္ငံျခား႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို မွီျငမ္းထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြကိုေတာ့ ဇာတ္ကားဆု၊ ဒါရိုက္တာဆု၊ ဇာတ္ညႊန္းဆုေတြ ေပးအပ္သြားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ အျခားေသာ သရုပ္ေဆာင္ပိုင္း၊ ဓာတ္ပံု၊ ဂီတ၊ တည္းျဖတ္နဲ႔ ဇာတ္ညႊန္းဆုမ်ားအေနနဲ႔လည္း ပံုတူကူးခ်ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရင္ေပးအပ္သြားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဇာတ္ညႊန္းဆုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ဇာတ္ညႊန္းစာအုပ္မတင္ျပလာရင္ အကဲျဖတ္ ေပးသြားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။
 
ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြကို ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ဆုစာရင္း၀င္ဇာတ္ကားအားလံုးကို ေရြးခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီဆုစာရင္း၀င္ ဇာတ္ကားမ်ားထဲမွ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္းဆံုးထူးခၽြန္ဆု (၁၁)ဆုအျပင္ ထူးျခား ေသာအႏုပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္မ်ားေပၚထြက္လာပါက အထူးဆုကိုပါ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီႏွစ္မွာ ႐ုပ္ရွင္တစ္သက္တာဆုကိုပါ ထည့္သြင္းေပးအပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News