အေၾကာင္းအရာ: 

ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္ ပန္းတဥ္းအာရံုေတာ္၀တ္အသင္းႀကီး၏ (၇၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ေရႊစင္ေရႊသား၊ ေရႊျပား သဃၤန္း - ၁၂၉ျပား၊ ေရႊအေလးခ်ိန္ ၁- ပိႆာ၊ ၂၉-က်ပ္သား လွဴဒါန္းေရစက္ခ်မဂၤလာအခမ္းအနား