အေၾကာင္းအရာ: 

ပညာျမင့္မိုရ္ ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္းပညာရည္ထူးခြ်န္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား