သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြဟာ ႀကိဳတင္မသိရွိႏုိင္တာေၾကာင္႔ က်ေရာက္လာပါက ထိခုိက္ ဆုံးရႈံးမႈေတြ ေလ်ာ႕နည္းေစဖုိ႔  ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိတယ္လုိ႕ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာပါတယ္။     ေအာက္တုိဘာလ (၉)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ သဂၤဟဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင္႔ ထိခုိက္ဆုံးရႈံးနုိင္ေျခေလွ်ာ႔ခ်ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(MAPDRR)   (မက္ဒ္ ဒီအာအာ)ကုိ မိတ္ဆက္တဲ့ အခမ္းအနားမွာ ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။     ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္နုိင္ငံဂ်ီဒီပီရဲ႔  ၃ ရာခုိင္းႏႈန္းအထိ ဆုံးရႈံးေနတာျဖစ္ျပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ က်ေရာက္လာပါက ထိခုိက္ဆုံးရႈံးမႈေတြ ေလ်ာ႔နည္းဖုိ႔အတြက္ ယခုမိတ္ဆက္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္႔ ထိခုိက္ဆုံးရႈံးနုိင္ေျခေလွ်ာ႔ခ်ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(MAPDRR)  (မက္ဒ္ ဒီအာအာ)ကုိ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာလုိ႕ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆုံးရႈံးႏုိင္ေျခေလွ်ာ႔ခ်ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (MAPDRR)  (မက္ ဒ္ ဒီအာအာ)၂၀၁၇ထဲမွာ အင္အားေသးငယ္ေသာ္လည္း ထပ္တလဲ ျဖစ္ပြားတတ္တဲ့ ေရလြမ္းမုိးမႈေတြ၊ မုိးၾကိဳးေဘးေတြ ေလးျပင္းတုိက္ခတ္ျခင္းနဲ႔ ကမ္းပါးျပိဳျခင္း ကဲ့သုိေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကုိေလွ်ာ႕ခ်ဖုိ႔ စီမံခ်က္ေတြေဖာ္ထုတ္ထားကာ လူပေယာဂ ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့မေတာ္တဆအႏၱရာယ္ေတြအတြက္ပါေလွ်ာ့ခ်ေရးထည့္သြင္းထားတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။     ျမန္မာႏုိင္ငံေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင္႔ ထိခုိက္ဆုံးရႈံးနုိင္ေျခေလွ်ာ႔ခ်ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (MAPDRR)  (မက္ဒ္ ဒီအာအာ)ကုိ ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆)ေအာက္တုိဘာလ၂၆ရက္က မူၾကမ္းကုိ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုမွအျပီးသတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြ အားလုံးကိုေပးအပ္ခဲ့တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News