ကုန္ထုတ္မႈလုပ္ငန္းေတြကေနထြက္ရိွတဲ့စြန္ ့ပစ္ေရဆိုးေတြေၾကာင့္ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကိုလာမယ့္ေအာက္တိုဘာလ(၁၂)ရက္နဲ ့(၁၃)ရက္တို ့မွာ UMFCCI မွာျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို ့ေအာက္တိုဘာ(၉)ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရတာျဖစ္ပါတယ္။ေအာက္တိုဘာလ(၁၂)ရက္နဲ ့(၁၃)ရက္တို ့မွာ UMFCCI  ခန္းမမွာျပဳလုပ္မယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္မွျပဌာန္းထားေသာဥပေဒကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ၿပန္႔သိေစရန္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွထြက္ရိွတဲ့ ေရဆိုးေတြေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရန္နဲ ေရဆိုးသန္႕စင္တဲ့နည္းပညာေတြရရိွေစရန္စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ (၅)ခုနဲ႔ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္။ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က ဦးစီးျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြကေန ထြက္ရိွတဲ့စြန္ ့ပစ္ေရဆိုးေတြေၾကာင့္ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့နည္းေစေရးတို႔အတြက္သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္နဲ ့ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို ့ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းစတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကတာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲက ရတဲ့ရလဒ္ေတြ ကိုလည္း ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News