ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္၊ ေရႊျပည္သာတံတားႏွင့္ပုလဲလမ္းေထာင့္မွာရိွတဲ့ တညင္းကုန္း လက္ကားေစ်းရိွ ေစ်းရံုၾကီး(၃)ရံုကို ႏို၀င္ဘာလအတြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေနတယ္လို ့ျမန္မာအက္ဂရိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္းပတ္ဘလစ္ (Public)  လီမိတက္က တာ၀န္ရိွသူက ေျပာပါတယ္။

တညင္းကုန္းလက္ကားေစ်းသစ္ၾကီးအတြင္းမွာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ သစ္သီးလက္ကားေစ်းရံု ၊ဟင္းသီး ဟင္းရြက္၊ စားဖိုေဆာင္သံုး ၀လံပစၥည္းလက္ကားေစ်းရံုနဲ ့ေတာင္သူလက္လီေရာင္း  (Ground Market) စတဲ့ ေစ်းရံုၾကီး(၃)ရံုကို ႏို၀င္ဘာလအတြင္းမွာဖြင့္လွစ္ဖို ့ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို ့သိရပါတယ္။

အသစ္ဖြင့္လွစ္မယ့္ေစ်းရံုၾကီး(၃)ရံုမွာေတာ့ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၅၆၀၀)ပါ၀င္မွာျဖစ္ျပီး သစ္သီးလက္ကားေစ်းရံု နဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ စားဖိုေဆာင္သံုး၀လံပစ္ၥည္းလက္ကားေစ်းရံုက ဆိုင္ခန္း အက်ယ္(၅)ေပ(၁၃)ေပနဲ႕ (၅)ေပ(၁၁)ေပ က်ယ္၀န္းျပီး ဆိုင္ခန္းေစ်းႏႈန္းေတြက ဆိုင္လခ(၄)ေသာင္းခြဲနဲ ့၀န္ေဆာင္ခ(၄)ေသာင္း သတ္မွတ္ထားတယ္လို ့သိရပါတယ္။ ေတာင္သူလက္လီေရာင္း (Ground Market)  ကေတာ့ ေန ့ပိုင္းေစ်းနဲ ့ ညပိုင္းေစ်းဆိုျပီး နွစ္မ်ိဳးသတ္မွတ္ထားကာ ဆိုင္ခန္းအက်ယ္က (၅)ေပ ပတ္လည္က်ယ္၀န္းျပီး ေန႔ပိုင္းေစ်းေရာင္း ခ်လိုသူေတြကို ၀န္ေဆာင္ခအပါအ၀င္ တစ္ရက္ကို ေငြက်ပ္(၆၀၀)သတ္မွတ္ထားျပီး ညပိုင္းေစ်းေရာင္းခ်လိုသူေတြကိုလည္း ၀န္ေဆာင္ခအပါအ၀င္တစ္ရက္ကို ေငြက်ပ္(၁၁၀၀) က်ပ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လို ့သိရပါတယ္။

အခုသတ္မွတ္လိုက္တဲ့ဆိုင္ခန္းခေတြနဲ ့၀န္ေဆာင္ခေတြက တျခားေစ်းေတြက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဆိုင္ခန္းငွားခေတြအတိုင္းသတ္မွတ္ထားတာျဖစ္တယ္လို ့လည္းသိရပါတယ္။ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းေရာင္းခ်လိုသူေတြအေနနဲ ့ေအာက္တိုဘာလအတြင္းမွာ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းခြင့္ေလ်ွာက္ထားသူေတြကို ေစ်းစတင္ဖြင့္လွစ္သည္မွ (၈) လအထိ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းခ တစ္၀က္ႏႈန္းေလ်ာ့ေပးမွာျဖစ္ျပီး ေအာက္တိုဘာလအကုန္ပိုင္း ဆိုင္ခန္းငွား ရမ္းခြင့္ေလွ်ာက္ ထားရင္ေတာ့ ေစ်းစတင္ဖြင့္လွစ္သည္မွ(၆)လအထိ ေစ်းႏႈန္းေတြေလ်ာ့ ထားေပးတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ႏို၀င္ဘာလအတြင္းမွာ အသစ္ဖြင့္လွစ္နိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တညင္းကုန္း လက္ကားေစ်းသစ္ၾကီးအတြင္းမွာ ေစ်းဆိုင္ခန္းေတြအျပင္ ေစ်းလာေရာက္၀ယ္ယူတဲ့သူေတြ အဆင္ေျပေအာင္လို  ့ကားပါကင္ေတြပါထည့့္သြင္းထားျပီး လံုျခံဳေရးအပိုင္းအေနနဲ ့CCTV တပ္ဆင္ထား ပါတယ္။ ေစ်းသန္ ့ရွင္းအပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္လို ့ သန္႕ရွင္းေရး၀န္ထမ္း (၇၀)ပါ၀င္မွာ ျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္။ တညင္းကုန္းလက္ကားေစ်းသစ္ၾကီးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အစပိုင္းက စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေစ်း၀င္းထဲမွာ ေစ်းရံုၾကီးေပါင္း(၇)ရံုပါ၀င္မွာျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္။

 

 

Related News