စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဆိပ္ကမ္းမွာရွိတဲ့ Vintage Luxury Yacht Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံက စြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ အေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြကို အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္ႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ျပီး ျမန္မာ-အေမရိကန္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းက အခုေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲမွာ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္းအေတြ႕အႀကဳံေ၀မွ်ျခင္းမ်ားႏွင့္စြန္႔ဦးစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္သည့္ ျပပြဲမ်ား ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ခဲ႕ပါတယ္။ျမန္မာအေမရိကန္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းဟာ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ကစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႕တာျဖစ္ျပီး ယခင္ကေတာ့ Myanmar United States Friendship Exchange အမည္နဲ႔စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 

Related News