က်န္းေရွာင္သည္ မေတာ္တဆမႈ တစ္ခုေၾကာင့္ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာေနရာမွ သတိျပန္ရလာသည္မွာ သံုးလေလာက္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။သူမ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာေနခ်ိန္တြင္ ခ်င္မင္းဆက္ေခတ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မေမ့ႏုိင္ဘဲ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း သမိုင္းျပတုိက္သုိ႔သြားကာ ခ်င္မင္းဆက္ ေခတ္အခါက ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာေနခဲ့သည္။ သူမ ေမ့ေမ်ာေနစဥ္ ကာလအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ တကယ္လား၊ အိပ္မက္လားဟု ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနၿပီး ရာဇ၀င္ထဲမွာ သူမႏွင့္ ခ်စ္ခဲ့ဖူးေသာ မင္းသား(၄) ကိုလည္း ေမ့မရႏုိင္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ က်န္းေရွာင္သည္ ျပတုိက္ထဲတြင္ လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈရင္း မထင္မွတ္ဘဲ မင္းသား(၄) ႏွင့္ တူေသာလူကို ဆံုေတြ႕ခဲ့သည္။ သူမကို မမွတ္မိသျဖင့္ ထုိလူေနာက္သို႔ ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္သြားေသာအခါမွ ထုိသူသည္ က်န္းထ်န္း လုပ္ငန္းစု၏ မန္ေနဂ်င္း ရင္းက်န္႔ ျဖစ္ေနမွန္း သိခဲ့ရသည္။ 

ရင္းက်န္႔ကို မင္းသား(၄) ဟု ထင္မွတ္ၿပီး က်န္းေရွာင္သည္ က်န္းထ်န္းလုပ္ငန္းစုတြင္ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ သူမ က်န္းထ်န္း လုပ္ငန္းစုထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ က်န္းထ်န္းလုပ္ငန္းစု၏ ဥကၠဌႀကီးမွာ ခ်င္မင္းဆက္ ဘုရင္ခန္းရွီးႏွင့္ တစ္ပံုစံတည္း တူေသာလူ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိ႐ံုးတြင္ပင္ သူမႏွင့္ တစ္ပံုစံတည္း တူေသာ ေမာ္ဒယ္မိန္းကေလး လန္လန္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာအခါ သူမသည္ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ သံသယစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ “ခ်င္မင္းဆက္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ သူမေၾကာင့္ သမုိင္းေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့တာလား” ၊ ဒါမွမဟုတ္ “သမုိင္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုျဖစ္ေပၚလာခဲ့သလား” ဟူေသာ ေမးခြန္းကို အေျဖရွာရန္ အတြက္ စံုစမ္းမႈမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေတာ့သည္။ 

ဤဇာတ္လမ္းသည္ “ရာဇ၀င္ထဲမွသူမ” ဇာတ္လမ္းတြဲ၏အဆက္ ဒုတိယတြဲဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ယႏၲရားေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွ ေရွးေခတ္၊ ေရွးေခတ္မွ မ်က္ေမွာက္ေခတ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို အေျခခံထားပါသည္။က်န္းေရွာင္၏ ဘ၀တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထူးျခားဆန္းျပားလွသည့္ ကံၾကမၼာ အလွည့္အေျပာင္းမ်ား၊ ထူးျခားလွေသာ လူသားတုိ႔၏ ရႈပ္ေထြး ေပြလီလွေသာ ဘ၀အစံုစံုကို အေတြးအျမင္ ဆန္းသစ္စြာျဖင့္ ရုိက္ကူးပံုေဖာ္ ထားေသာ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။