ဂ်ဴအင္ေဂ်ာင္းသည္ မိသားစုစီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ တပ္ထဲ ၀င္ေရာက္ျပီး မိသားစုအား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီေပးေန သူျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴအင္ေဂ်ာင္းသည္ ဂန္းယြန္းဟိုနဲ႔ တပ္ထဲတြင္ ေတြ႔႐ွိျပီးေနာက္ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကျပီး ဂန္းယြန္းဟိုရဲ႕ အေမေၾကာင့္ ခ်စ္လ်က္နဲ႔ကြဲကြာခဲ့ရပါတယ္။  ဂ်ဴအင္ေဂ်ာင္းရဲ႕အေဖ ဂ်ဴေျမာင္႐ွစ္မွာ တကယ္တမ္း ေမြးဖြားစဥ္အခ်ိန္တုန္းက ဂန္းယြန္းဟို၏အေဖ ဂန္းဟန္ဂီႏွင့္ ကေလးခ်င္းမွားျပီး ႏွစ္ဆယ့္႐ွစ္ႏွစ္လံံုးလံုး ဆင္းရဲဒုကၡခံျပီး ေနထိုင္လာခဲ့ရပါတယ္။

ဂ်ဴအင္ဟယ္သည္ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဆင္းရဲတာမ်ိဳးကိုမႏွစ္သက္တဲ့လူျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဂ်ဴေျမာင္႐ွစ္၏ညီ ဂ်ဴမြန္း႐ွစ္တို႔၏ေမြးစားသမီးအေနနဲ႔ ေနထိုင္ျပီး နာမည္ကိုပါ ဂ်ဴဆယ္အြန္းအေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဂ်ဴေျမာင္႐ွစ္ဟာ အေဖအရင္းျဖစ္သူ ဂန္းေဒါ့ဆန္းနဲ႔ အမွတ္မထင္ေတြ႕ဆံုျပီးေတာ့ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သြားၾကပါတယ္။ ဂန္းေဒါ့ဆန္း ကလည္း သားအရင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မသိဘဲ စိတ္ထဲမွာ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မိျပီး မိသားစုတစ္ေယာက္လိုကူညီ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တုန္းက KR လုပ္ငန္းစု ဥကၠဌဂန္းဟန္ဂီအေပၚမွာ အမုန္းရန္ေႂကြး႐ွိခဲ့တဲ့ ဂူေယာင္းဂၽြန္ဟာ KR လုပ္ငန္းစုမွာ သူေဌးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရာက္႐ွိလာျပီးေတာ့ ဥကၠဌဂန္းဟန္ဂီကို လက္စားေခ်ဖို႔အတြက္ ေနာက္ကြယ္ကေန ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ေႏြဦးပန္းခ်ီ ဇာတ္လမ္းတြဲကို MRTV-4 ႐ုပ္သံလိုင္းမွာ ေန႔စဥ္ ည-၈း၃၀ အခ်ိန္မွာ ျပသေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။