ပရိသတ္မ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေနရာေဒသမ်ားမွ အလွအပမ်ားကို ခံစားရင္း ေဒသထြက္အစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္မႈ၊႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့မ်ားကိုပါ တထိုင္တည္း ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္ေစဖို႔ ရည္႐ြယ္တင္ဆက္မယ့္ Discovery Of Taste အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

အရပ္ေဒသတစ္ခုမွ ထင္႐ွားေသာ အစားအစာမ်ားကို ေဒသခံမ်ား ကိုယ္တိုင္ပံုစံကြဲျပားစြာ ခ်က္ျပဳတ္ျပသမႈနဲ႔အတူ ေဒသတစ္ခု၏႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ေတာေတာင္ေရေျမသဘာ၀တို႔ကို တင္ဆက္ျပသမယ့္အျပင္ ေဒသထြက္ တြဲဖက္စားသံုးႏိုင္ေသာ အခ်ိဳပြဲမ်ား၊အသီးအႏွံမ်ားနဲ႔ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကိုလည္း ၾကည့္႐ႈခံစားၾကရမွာျဖစ္လို႔ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း ညေန-၅း၀၀ အခ်ိန္ MRTV-4 ႐ုပ္သံလိုင္းမွာေစာင့္ေမွ်ာ္အားေပးၾကပါဦးေနာ္။