သြက္လက္လွပေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေခြးထရိန္နာေလး ခ်န္ခ်န္သည္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္သည့္ ေခတ္သမီးပ်ိဳပီပီ အေတြးအေခၚ ေခတ္မီေသာ္လည္း အျမစ္တြဲေနဆဲျဖစ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားထဲ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ခ်န္ခ်န္က အျမဲလိုလိုအမွန္တရားဘက္ေတာ္သားအျဖစ္ ရပ္တည္ၿပီး အမွားကို ဆန္႔က်င္ရန္ ၀န္မေလးသူျဖစ္သည္။ခ်န္ခ်န္ႏွင့္ လံုး၀ ျခားနားသည့္ စည္းကမ္းႀကီးၿပီး မိသားစုတစ္ခုလံုးကို ေသ၀ပ္ေအာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အူမာဘင္ႏွင့္ ခ်န္ခ်န္တို႔ ဘ၀တစ္ေကြ႕တြင္ မထင္မွတ္ဘဲ ေတြ႔ဆံုလာခဲ့သည္။

အူမာဘင္၏သား မာနာ့ဗ္ႏွင့္ ခ်န္ခ်န္လူငယ္ခ်င္း ေမတၱာမွ်ၾကရာမွ စရိုက္မတူညီသည့္ ခ်န္ခ်န္ႏွင့္ အူမာဘင္တို႔ႏွစ္ဦး မပတ္သက္လိုေသာ္လည္း ပတ္သက္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္လာခဲ့သည္။တစ္မိုးေအာက္မွာ ေနၾကရမည့္ ထက္ျမက္သည့္ မိန္းမသားႏွစ္ဦး၏ အားျပိဳင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈခံစားၾကရမည့္ ဇာတ္လမ္းတြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

" အပတ္စဥ္ စေနေန႔ ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔  ည-၁၀း၁၅ အခ်ိန္မွာ MRTV-4 ႐ုပ္သံလိုင္းတြင္ျပသေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ "