ပညာေရး၊က်န္းမာေရးနဲ႔ သဘာ၀ေဘးေတြအတြက္ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမယ့္လိုတရေစတနာ ကမ္းလက္မ်ား၀ဘ္ဆိုက္ကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္က စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ႏြမ္းပါးကေလးငယ္မ်ားအတြက္ပညာေရးေထာက္ပံ႔မႈေတြအပါအ၀င္ ဘိုးဘြားရိပ္သာေတြနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္လွဴဒါန္းႏိုင္မယ့္၀ဘ္ဆိုက္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ ပါတယ္။MPt သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ့helpinghands.foc.lotayamm.com    လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုသံုးၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းလိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသးတဲ့ လူမႈအက်ိဳးျပဳက႑ေတြအတြက္ လွဴဒါန္းႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ထားတာလို႔ သိရပါတယ္။

လွဴဒါန္းႏိုင္မယ့္ က႑အလိုက္ အေၾကာင္းအရာေတြခြဲျခားထားသလို တစ္ဆင့္လွဴဒါန္းေပးမဲ့ ပရဟိတအဖြဲ႕ေတြရဲ႔လႈပ္ရွားမႈကိုလည္းေဖာ္ျပထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္း၊ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၊ ေရႊပါရမီ က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ဆည္းဆာရိပ္ ဂိလာနဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ ျပည္ႀကီးခင္လူမႈေရးအသင္း၊ ေရႊမင္းသားေဖာင္းေဒးရွင္း၊ လမ္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ သဘာ၀တရားရိပ္သာ(သန္လ်င္)၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလညႇင္းေလးမ်ား စတဲ အဖြဲ႕အစည္း(၁၀)ဖြဲ႕နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အဆိုပါလွဴဒါန္းမႈအစီအစဥ္ကို (၃)လမွ (၆)လအထိ ကန္႔သတ္ထားၿပီး လွဴဒါန္းမႈမွရရွိတဲ့ အလွဴေငြမ်ားကိုလည္း လိုတရ ေစတနာကမ္းလက္မ်ား Page  မွာ ေၾကျငာေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Related News