က်န္းမာေရးအာမခံပံုစံသစ္ကို ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီးေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လို႔ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါၿပီ။ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းဟာ က်န္းမာေရးအာမခံကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေပမဲ့စိတ္၀င္စားသူနည္းခဲ့လို႔ ပံုစံေျပာင္းၿပီးအသစ္ေရာင္းခ်ေပးမွာပါ။အခုပံုစံသစ္မွာ တစ္ႏွစ္စာအာမခံပရီမီယံ ေၾကးကို၂ ယူနစ္စာ ေငြက်ပ္ (၄၄၀၀၀)ကေန (၆၆၀၀၀)ထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးအေနနဲ႔ အသက္ေသဆံုးရင္ ၂ ယူနစ္စာကို ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀ ေပးေလ်ာ္မွာပါ။ဒါ့အျပင္ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္အရ ေဆးရံုးတက္ရရင္လည္း တစ္ရက္ကို ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ ရက္ ၆၀ အထိေပးအပ္မယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခုအာမခံထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ အနည္းဆံုး ၂ ယူနစ္ကေနစ၀ယ္ႏိုင္ၿပီး အမ်ားဆံုးဆယ္ယူနစ္အထိ ၀ယ္ယူႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။က်န္းမာေရးအာမခံပံုစံသစ္ကို ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းနဲ႔ ပုဂ္ၢလိကအာမံလုပ္ငန္း (၁၁)ခုတို႔မွာ ၀ယ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ က်န္းမာေရးအာမခံအတြက္ အာမခံေၾကးကိုေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြ အတြက္ (၁)လတစ္ႀကိမ္၊ (၃)လတစ္ႀကိမ္၊(၆)လတစ္ႀကိမ္အျဖစ္ လဲခြဲေပးႏိုင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။က်န္းမာေရးအာမခံကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ(၁)ရက္ေန႔မွာစတင္ေရာင္းခ်ခဲ့တာၿဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းအပါအ၀င္ပုဂၢလိကအာမခံလုပ္ငန္း(၁၁)ခုမွ ယူနစ္(၂)ေသာင္းေက်ာ္ ထိသာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ ေသးတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

Related News