မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တကၠသိုလ္ေတြက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ လက္ေတြ႔ တီထြင္ထားတဲ့ သိပၸံပစၥည္းေတြကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ သိပၸံပညာရပ္ျပပြဲအျဖစ္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ မိုးလံုေလလံုအားကစားကြင္းမွာ ျပသေနပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ နဲ႔ ၂၄ ရက္ ႏွစ္ရက္တာ ျပသေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သိပၥံပညာရပ္ျပပြဲကုိ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြသာမက  အေျခခံေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြပါ လာေရာက္ေလ႔လာၾကပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းက တကၠသုိလ္ေတြနဲ႕ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၆ခုကေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ လက္ေတြ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သိပၸံပညာရပ္ေတြကို ဘာသာရပ္အလိုက္ ရွင္းလင္းျပသတာပါ။ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ သိပၸံျပခန္းေတြ၊ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ သိပၸံျပခန္း၊ ရူပေဗဒ၊ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ ေတြနဲ႔ စက္ပစၥည္းဆိုင္ရာသိပၸံျပခန္းေတြပါ၀င္သလုိ ကုမၸဏီေတြကလည္း ျပည္ပကတင္သြင္းလာတဲ့ စက္ပစၥည္းေတြျပသထားပါတယ္။ ဒီျပပြဲမွာ ျပခန္းေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ျပသထားပါတယ္။ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲလည္းပါ၀င္သလုိ  တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ရံပံုေငြ မုန္ေစ်းတန္းေတြလည္းဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ အခုလုိ သိပၸံျပပြဲေတြကို ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမယ္ လို႕သိရပါတယ္။

 

Related News