၀ိညာဥ္တစ္ခုအေၾကာင္းကုိ ရုိက္ကူးပုံေဖာ္ထားေသာ " ၀ိညာဥ္ရႈိက္သံ " သည္းထိတ္ရင္ဖုိ ဇာတ္လမ္းတြဲၾကီးကုိ MRTV-4 ရုပ္သံလုိင္းတြင္ ထုတ္လြင့္ျပသေပးေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Watch - http://goo.gl/BptR92