ကင္ဆာေရာဂါ အသိပညာေပးအစီအစဥ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမဳီ႕ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္မွာ အမ်ဳိးသမီးသီးသန္႔ ေဟာေျပာပြဲနဲ႔ ေရာဂါစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအျဖစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္မွာ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ဒီအစီစဥ္ကုိ လူရည္ခၽြန္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီအဖြဲ႕ကင္ဆာ ေဖာင္ေဒးရွင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကင္ဆာေရာဂါပညာေပးေရးအစီအစဥ္မွာ  ခံတြင္းကင္ဆာ၊ ရင္သားကင္ဆာနဲ႔ သားအိမ္ ေခါင္း ကင္ဆာေရာဂါေတြအေၾကာင္း အဓိကထားၿပီး ေဟာေျပာျခင္းနဲ႔ ႀကိဳတင္စစ္ေဆး တာေတြ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ပထမအၾကိမ္အျဖစ္  လိႈင္သာယာ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီး(၄၆)ဦးကို သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာစစ္ေဆးရာမွာ  ကင္ဆာအဆင့္ (၁)ရွိသူ တစ္ဦးနဲ႔  ကင္ဆာအႀကိဳလက္ၡဏာရွိသူ (၁၀)ဦး ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ကင္ဆာေရာဂါဟာ အခ်ိန္မီကုသႏုိင္ပုံ အပါအ၀င္ ေနထုိင္မႈပုံစံနဲ႔  ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ ေတြကုိ ကင္ဆာအထူးကုဆရာ၀န္ေတြက ေဟာေျပာၾကပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစု အျဖစ္မ်ားဆုံးက သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ေနၿပီး ဒါဟာ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ႕မႈေၾကာင့္  ႀကိဳတင္ စစ္ေဆးတာနဲ႔ ကာကြယ္တာေတြ မလုပ္ႏုိင္တဲ႔အတြက္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

လူရည္ခၽြန္အဖြဲ႕နဲ႕ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီအဖြဲ႕ ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းပူးေပါင္းၿပီး ကင္ဆာေရာဂါ ပညာေပးအစီအစဥ္ကို ၿပီးခဲ့တဲ႔ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလက ပထမအၾကိမ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News