အေၾကာင္းအရာ: 

ထာ၀ရအေမ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး ရဲ႕ရိုက္ကြင္းေနာက္ကြယ္ကျမင္ကြင္းေလးမ်ား