အေၾကာင္းအရာ: 

"သုျဒာ"ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးမွ ပြဲဦးထြက္ရုိက္ကူးထုတ္လုပ္သြားမည့္ Reflection ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကန္ေတာ့ပြဲေပးသည့္ အခမ္းအနားျမင္ကြင္း၊