အေၾကာင္းအရာ: 

စာေရးဆရာမၾကီးေ႐ႊကူေမနွင္း မွ Facebook Page မွပရိသတ္ေတြရဲ႔ ေမးျမန္းမႈေလးေတြကိုျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း