အေၾကာင္းအရာ: 

ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ ဆရာေအာင္ေက်ာ္ေမာင္ မွ Facebook Page မွပရိသတ္ေတြရဲ႔ ေမးျမန္းမႈေလးေတြကိုျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း