အေၾကာင္းအရာ: 

- အြန္လုိင္းေပၚမွာပရိသတ္မ်ားစြာရဲ႕အားေပးမႈရရွိထားသလုိ ႐ုံတင္ရာမွာလည္းပရိသတ္မ်ားစြာလာေရာက္အား
ေပးခဲ့တဲ့ "ေဖစ့္ဘုတ္ရြာ" Press Show ပဲြသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္အကယ္ဒမီေက်ာ္ရဲေအာင္၊အကယ္ဒမီလူမင္း၊အကယ္ဒမီျမတ္ေကသီေအာင္၊အကယ္