အေၾကာင္းအရာ: 

ပန္းခ်ီဆရာေအာင္ခန္႔ေက်ာ္ ရဲ႕ First Solo Show အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ The Beauty From Inside ပန္းခ်ီျပပဲြ
"ေတးသံရွင္ ေနခ်ဳိ ရဲ႕""လူတစ္ေယာက္ေရာက္ေနတယ္"" Audio CD စာနယ္ဇင္းမီဒီယာမ်ားနဲ႔မိတ္ဆက္ပဲြျပဳလုပ္ခဲ့မႈမ်ား"