အေၾကာင္းအရာ: 

MAOC Gallery မွာက်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ 2016 Okkalapa Group Show ပန္းခ်ီျပပဲြ
ေတးသီခ်င္းသံစဥ္သစ္မ်ားကုိဖန္တီးပံုေဖာ္ထားတဲ့ လူလိမၼာေလးမ်ား လုိ႔အမည္ေပးထားတဲ့ စီးရီးစာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပဲြ