အေၾကာင္းအရာ: 

- ပရိသတ္မ်ားရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈေတြေၾကာင့္ေတးသီခ်င္းသီဆုိမႈမ်ားနဲ႔ပံုေဖာ္မႈေတြျပဳလုပ္လာခဲ့တဲ့ "၀ါဆုိမုိးဦး နဲ႔ေတြ႕ဆံုခုိက္ ေမးျမန္းထားမႈေလးေတြကုိၾကည့္႐ႈခံစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။"