အေၾကာင္းအရာ: 

ေတးသံရွင္ Phoe Aung ရဲ႕ 2004-2003 ေတးစီးရီးထြက္ရွိျခင္းစာနယ္ဇင္းပဲြအခမ္းအနား