အေၾကာင္းအရာ: 

-"Royal Queen Video ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရးတုိက္သစ္ဖြင့္ပဲြႏွင့္သ႐ုပ္ေဆာင္ ေ႐ႊပန္းခ်ီထင္ ကုိမိတ္ဆက္ပဲြအခမ္းအနား"
-- ေတးသံရွင္ မ်ဳိးႀကီးနဲ႔႐ုိက္ကူးထားတဲ့ Moda မဂၢဇင္း Making