အေၾကာင္းအရာ: 

- ေတးသံရွင္ ၀င္းေနာင္ ရဲ႕ "သီခ်င္းဆုိတဲ့ဇာတ္မင္းသား" စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပဲြ