အေၾကာင္းအရာ: 

- "တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး" အမည္ရွိေတးစီးရီး Albm စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား
- ေတးသံရွင္ ေ၀ယံမင္း(4MAKAN ) ရဲ႕ Plastic ေတးစီးရီးစာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ