အေၾကာင္းအရာ: 

- ေတးသံရွင္ ေ၀လရဲ႕ "အဓိပတိဖြား" Audio /CD စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ
- ဓာတ္ပံုလိႈင္ဗညားရဲ႕ "Miss Moda " က႑အတြက္ Model ေမာ္ရိန္းနဲ႔ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးေနမႈမ်ား